Akademie věd ČR - Věda a výzkum v EU

VyhledáváníEvropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vyhlašuje výzvu na doplnění expertů ve vědeckých komisích

20.5.2016

Výzva je adresována vědcům, kteří se hodlají ucházet o členství ve vědecké komisi pro potravinářské přídatné látky a zdroje živin přidávané do potravin (ANS) nebo vědecké komisi pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, látky určené k aromatizaci a pomocné látky (CEF). Přihlášky se podávají on-line do 30. června 2016.

Výběrové řízení na hodnotitele v OP VVV

20.5.2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu pro zájemce o pozice externích hodnotitelů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Jedná se o hodnocení žádostí o podporu v Prioritní ose 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum; Prioritní ose 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a v Prioritní ose 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Výstava European Space Expo

17.5.2016

Zmeškali jste výstavu European Space Expo v roce 2014 v Praze? Nevadí. Putovní výstava se přesunuje do dalších měst. Celkem už výstavu shlédlo na 900 000 návštěvníků v různých městech Evropy. Od 27. května do 5. června 2016 můžete navštívit expozici o kosmických technologiích v nizozemském Haagu. Vstup zdarma.

Horizont 2020 – informační týden pro výzvy 2017 Societal Challenge 2

28.4.2016

Ve dnech 27-29. června 2016 budou v Bruselu probíhat informační akce k Společenské výzvě 2 (Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika):

Iniciativa European Cloud

28.4.2016

Dne 19. dubna 2016 představila Evropská komise svůj plán pro cloudové služby a datovou infrastrukturu, které mají zajistit vědecké a výzkumné komunitě přístup k výzkumným údajům.

ČR se stala členem ICOS ERIC

28.4.2016

V polovině dubna 2016 schválilo Valné shromáždění ICOS ERIC přijetí České republiky a Dánska do konsorcia ICOS ERIC. ICOS (Integrated Carbon Observation System) je panevropská výzkumná infrastruktura, která zkoumá vliv globální změny na ekosystémy.

archiv aktualit